Strauss-Kahn stwierdził, że USA, Europa, Chiny i inne kraje wysoko rozwinięte powinny konsultować się i koordynować działania w odpowiedzi na kryzys na rynku nieruchomości w USA.