"To są pieniądze dla przedsiębiorców i ich najbliższego otoczenia. Chodzi o instytucje: finansowe, transferu technologii oraz innowacyjnych badań (zajmujących się wdrażaniem nowych technologii w firmach), przygotowujące oferty inwestycyjne oraz tereny pod inwestycje" - powiedział.

Dodał, że środki te są również skierowane dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą realizować swoje projekty na terenie Polski.

Pawłowski przypomniał, że dzięki wsparciu unijnemu na lata 2004 - 2006, 7,5 tys. przedsiębiorstw udało się rozwinąć swoją działalność, a 180 tys. skorzystać ze szkoleń i specjalistycznego doradztwa.

Od stycznia 2009 roku ma powstać Główny Punkt Informacyjny dla inwestorów

W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) od stycznia 2009 roku ma powstać Główny Punkt Informacyjny dla inwestorów zagranicznych, którzy będą chcieli skorzystać z pieniędzy unijnych na lata 2007 - 2013.

Ułatwieniem dla zagranicznych firm ma być również opublikowany przez PAIiIZ i resort rozwoju regionalnego przewodnik "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców". Informator objaśnia, jaki rodzaj projektu może uzyskać unijne dofinansowanie.

Przewodnik został wydany w wersji polskiej i angielskiej; w najbliższym czasie ma się doczekać publikacji francuskiej oraz niemieckiej.

W opracowaniu przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje o dotacjach na: inwestycje badawczo-rozwojowe, ochronę środowiska, transport, uzyskanie patentu i praw autorskich, na rozwój parków przemysłowych, kadr oraz wsparcie eksportu i otoczenia biznesu.

Unijny program "Rozwój Polski Wschodniej"

Prezes PAIiIZ Paweł Wojciechowski podkreślił, że jego Agencja chce szczególnie promować wśród inwestorów zagranicznych unijny program "Rozwój Polski Wschodniej". Jest on skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 0,5 mld euro ma trafić na innowacje oraz rozwój klastrów w tych regionach w latach 2007 - 2013.

Klastry to przestrzennie skoncentrowane grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom m.in. trwałą przewagę konkurencyjną.