Nierozliczenie na czas zaliczki będzie groziło karnymi odsetkami. Dokumenty umożliwiające uniknięcie kar trzeba składać co trzy miesiące. Zaliczki są dla firm coraz bardziej popularnym sposobem finansowania inwestycji.
Obowiązująca od początku roku ustawa o finansach publicznych zawiera rozwiązanie, które ma zmobilizować beneficjentów, głównie przedsiębiorców, do rozliczania w terminie zaliczek ze środków unijnych. Brak takiego rozliczenia może poważnie uderzyć ich po kieszeni.
Anna Konik-Żurawska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyjaśnia, że chodzi o złożenie do urzędu, który przyznał dotacje, wniosku o płatność. Ten dokument umożliwia rozliczenie zaliczki zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji. W sytuacji, kiedy takie rozliczenie nie zostanie dostarczone na czas, to zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych urząd nalicza odsetki jak dla zaległości podatkowych. Kary dotyczą tylko zaliczek, które będą przyznane w tym roku.
Zgodnie z grudniowym rozporządzeniem MRR, które reguluje zasady udzielania zaliczek, wnioski o płatność powinny być składane nie rzadziej niż w odstępach trzymiesięcznych. Tylko w przypadku dużych inwestycji, które mają dłuższy okres realizacji, dokumenty rozliczeniowe mogą być składane w odstępach co najmniej sześciomiesięcznych.
W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowiedzieliśmy się, że kary będą także naliczane w sytuacji, kiedy beneficjentowi nie uda się w całości wykorzystać w danym okresie rozliczeniowym wziętej zaliczki. To przypadek bardzo częsty, bo dotyczy około połowy przedsiębiorców, którzy wcześniej sięgają po unijne pieniądze. W takiej sytuacji będą musieli oni zapłacić odsetki od środków, które im pozostały.
Kara będzie naliczana od dnia otrzymania przez beneficjenta zaliczki. Może to oznaczać, że w sytuacjach skrajnych kara finansowa będzie dotyczyła okresu nawet kilku miesięcy albo obejmie całość niewykorzystanej zaliczki. To dla niektórych przedsiębiorców oznaczałoby konieczność zapłaty kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset tysięcy złotych.

Więcej informacji: Fundusze unijne: Karne odsetki grożą co drugiej firmie.