Decyzja KE w tej sprawie została opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym z datą sobotnią i wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Wprowadzono zakaz importu do Unii wszelkich produktów zawierających mleko i produktów mlecznych wyprodukowanych w Chinach lub wysłanych z tego kraju.

KE już w czwartek zapowiadała wprowadzenie kontroli chińskich produktów żywnościowych zawierających mleko w proszku i ograniczenie ich importu.

Jest to reakcja na ostatnie wydarzenia w Chinach, gdzie po spożyciu mleka w proszku dla niemowląt zawierającego melaminę - substancję służącą do produkcji żywic syntetycznych, zmarło pięcioro dzieci, a blisko 54 tys. zachorowały.