Przepisy dotyczące zasady leasingu konsumenckiego dopiero powstają. Przeżywająca kłopoty branża leasingowa nie może więc liczyć na ten nowy rynek, który pozwoliłby na zwiększenie sprzedaży o kilka tysięcy aut więcej.
– Przygotowane zostały założenia do ustawy o kredycie konsumenckim, która reguluje leasing konsumencki. Według niej, klient będzie miał obowiązek nabycia rzeczy po zakończeniu okresu leasingu – mówi Justyna Obrębska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dodaje, że projekt ustawy powinien być gotowy jeszcze w I kwartale, bo Polska jest zobowiązana implementować unijną dyrektywę w tym zakresie nie później niż do 11 czerwca 2010 r.

Przepisy podatkowe do zmiany

Istotniejsze są jednak postępy prac w Ministerstwie Gospodarki nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ma ona zmienić ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, m.in. w tym zakresie, w którym dotyczą one leasingu. Tak naprawdę to właśnie one otworzą rynek leasingu konsumenckiego.
– Roboczy projekt ustawy – bo nie posiada on jeszcze statusu oficjalnego dokumentu rządowego – jest na etapie wstępnych konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej do 15 stycznia – poinformowała Bogna Gudowska z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Nie będzie uwag

– Projekt jest zgodny z naszymi postulatami, zatem uwag zgłaszać nie będziemy – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.
Dodaje, że dzięki zmianom zawartym w projekcie zostaną osiągnięte dwa podstawowe cele: konsument będzie mógł zakończyć umowę leasingu w każdym czasie oraz rozstrzygnięte zostaną wątpliwości dotyczące scedowania prawa do amortyzacji na klienta. I leasingodawcy, i resort gospodarki zgodnie zapewniają, że wprowadzenie tych zmian miałoby dla budżetu pozytywny skutek, bo umożliwiłoby rozwój leasingu dla osób fizycznych.

Więcej: W przyszłym roku pojawią się nowe oferty leasingu konsumenckiego