O zbieraniu danych o dłużnikach przez Biuro Informacji Gospodarczej poinformowała rzecznik biura Lidia Roman. Decyzję taką - jak podano w komunikacie - podjęto po konsultacjach z ośrodkami pomocy społecznej, które zajmują się wypłatą alimentów.

Ustawa o Funduszu Alimentacyjnym wchodzi w życie 1 października 2008 r.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Alimentacyjnym, która wchodzi w życie 1 października 2008 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą mogli przekazywać do biura informacji gospodarczej informacje o dłużnikach alimentacyjnych, którzy zalegają z alimentami przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacje o dłużnikach trafią poprzez InfoMonitor do grona odbiorców w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym.