Przez 3 lata - od 2009 do 2011 roku - ma powstać lub zostać zmodernizowanych kilka tysięcy dróg lokalnych - gminnych i powiatowych. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki zapowiedzieli w piątek na konferencji prasowej rządowy program wsparcia budowy dróg lokalnych.

Wicepremier zapowiedział, że w październiku rząd podejmie uchwałę o uruchomieniu rezerwy budżetowej na ten cel. Zaznaczył, że rząd chce, aby już w grudniu samorządy mogły organizować przetargi, a ich rozstrzygnięcia miałyby zapaść do końca lutego. Roboty na ponad 1 tys. km dróg mają ruszyć od marca i trwać do października. W październiku przyszłego roku ma zacząć się nabór kolejnych wniosków.

Rząd chce sfinansować połowę kosztów budowy dróg, drugą połowę mają zapewnić samorządy. Schetyna zapowiedział, że jeśli środków byłoby za mało w stosunku do przygotowanych wniosków, rząd rozważy zwiększenie tej puli.

Samorządy gminne i powiatowe zarządzają 338 tys. km z 360 tys. wszystkich dróg publicznych

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie programu mają być wojewodowie. Oni mają nadzorować budowę przez swoje służby. System modernizowanych dróg lokalnych ma uzupełnić siatkę połączeń autostradowych i ekspresowych i pozwolić na bezpieczne poruszanie się po tych dawno nie naprawianych odcinkach.

Grabarczyk podkreślił, że obecny rząd traktuje budowę dróg jako wspólny problem, a nie zmartwienie jednego ministra.

Program ma umożliwić samorządom modernizację kluczowych z ich punktu widzenia odcinków dróg, co zwiększy płynność ruchu i poprawi bezpieczeństwo na tych drogach. Ma też prowadzić do większej dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych przez powiązanie dróg zarządzanych przez samorządy z krajową siecią autostrad i dróg ekspresowych.

Samorządy gminne i powiatowe zarządzają 338 tys. km z 360 tys. wszystkich dróg publicznych.