Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę warunkową, aby Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel 1045 sklepów Biedronka, przejął sieć 210 placówek handlowych spółki Plus Discount. Zobowiązał przy tym właściciela Biedronki, aby do końca 2009 r. wyzbył się własności, użytkowania wieczystego i najmu do 13 sklepów Biedronki i 25 placówek Plus na rzecz niezależnych od przejmującego podmiotów. Natomiast do 31 marca 2009 r. musi wynająć na inną działalność handlową lub usługową trzy placówki Plusa i przez to zmniejszyć powierzchnię użytkową w należących do siebie po przejęciu sklepach. Wykaz tych 41 sklepów zawiera decyzja wydana przez prezesa UOKiK. O sposobie zrealizowania nałożonego warunku przedsiębiorca musi poinformować UOKiK - odpowiednio w terminie do 30 kwietnia 2009 r. oraz do 31 stycznia 2010 r.

- Jeśli do tego czasu spółka nie przyjmie warunków, nie wyzbędzie się sklepów i nie ograniczy powierzchni użytkowej, to wówczas zgodę warunkową zastąpi decyzja o zakazie przeprowadzenia transakcji a zgoda warunkowa zostanie uznana za nieważną - tłumaczy Robert Kamiński, dyrektor departamentu kontroli koncentracji UOKiK. Dodaje, że po zgłoszeniu planowanej koncentracji prezes UOKiK sprawdza, jak planowana koncentracja wpłynie na detaliczną sprzedaż artykułów codziennego użytku i może wyrazić zgodę warunkową lub bezwarunkową na dokonanie jej albo zakazać jej przeprowadzenia. Bezwarunkową zgodę przedsiębiorca dostaje tylko wówczas, gdy planowana koncentracja nie ograniczy istotnie konkurencji na rynku, a szczególnie wówczas gdy w wyniku transakcji nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca przedsiębiorcy.

- Zgoda właścicielowi Biedronki została wydana warunkowo dlatego, bo przeprowadzona przez UOKiK analiza wykazała, że przejęcie będzie miało niekorzystny wpływ na konkurencję na niektórych rynkach lokalnych, co doprowadzi do ograniczenia konkurencji przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy - mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

Właściciel Biedronki musiał zgłosić transakcję do UOKiK dlatego, bo brali w niej udział przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku osiągnęli łączny obrót 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

289 decyzji akceptujących koncentrację wydał UOKiK od 1 stycznia 2007 r. do końca czerwca 2008 r.

3 decyzje warunkowe na koncentrację wydał UOKiK od 1 stycznia 2007 r. do końca czerwca 2008 r.