Kluczowy zapis Polska chciała umieścić we wnioskach końcowych z czwartkowego spotkania ministrów ds. konkurencyjności krajów UE w Brukseli. To element ofensywy Polski, która ma zagwarantować, że realizacja zapisanego w pakiecie celu, czyli obniżenie emisji CO2 o 20 proc. do 2020 roku, nie zagrozi drastycznymi podwyżkami cen energii.

"Chcieliśmy podkreślić we wnioskach końcowych, że dyskutując o pakiecie i szanując zobowiązania przyjęte w marcu 2007 roku, musimy myśleć o konkurencyjności przemysłu europejskiego i szukać takich rozwiązań, które łączyłyby realizację celów środowiskowych z konkurencyjnością gospodarki" - tłumaczył PAP wiceminister gospodarki Marcin Korolec.

Polska chce, by realizacja ambitnych celów pakietu uwzględniała fakt, że produkcja energii elektrycznej w Polsce jest w 95 proc. oparta na węglu, czemu towarzyszy najwięcej emisji CO2. W konsekwencji polska elektroenergetyka poniesie większe koszty realizacji pakietu niż ta oparta na gazie czy zeroemisyjna energetyka nuklearna.

"W konstrukcji dyrektywy nie ma żadnego elementu, który by uprawdopodabniał te wyliczenia KE"

Pakiet przewiduje bowiem, że od 2013 roku elektrownie będą musiały płacić za całość emisji CO2, kupując je na unijnym rynku handlu emisjami (ETS). Polska podważa szacunki KE, że cena uprawnień do emisji w zreformowanym systemie wyniesie 36 euro.

"W konstrukcji dyrektywy nie ma żadnego elementu, który by uprawdopodabniał te wyliczenia KE (...) W polskim przypadku cena uprawnienia do emisji będzie miała bezpośrednie przełożenie na ceny energii elektrycznej" - argumentował Korolec.

Proponowana przez Polskę poprawka miała zagwarantować, że zreformowany od 2013 roku system ETS "nie doprowadzi do szybkiego wzrostu cen elektryczności i ich wahań, które mogą zagrozić konkurencyjności europejskiej gospodarki".

Taki zapis otwierałby drogę do odpowiednich zmian w samym pakiecie w toku trwających prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Polska zabiega m.in. o stopniowe wprowadzanie obowiązku aukcji uprawnień dla elektroenergetyki, począwszy od 20 proc. Reszta uprawnień przyznawana byłaby - jak dotychczas - za darmo.

Polską propozycję - relacjonował Korolec - poparły w czwartek: Austria, Rumunia, Litwa, Czechy, Słowacja, Włochy, Węgry, Bułgaria i Malta, a także unijny komisarz ds. przemysłu Guenter Verheugen. Przeciwne były natomiast Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i Belgia.

"Dziwię się, że nie chcieli tej sprawy teraz załatwić, bo będą mieli problem w przyszłości"

Sprzeciw tych krajów Korolec tłumaczył "politycznym wyborem sposobu myślenia". Ponadto - dodał - to gospodarki, które częściowo przeniosły produkcję np. do dalekiej Azji, oparte w większej mierze niż Polska na usługach.

Francuskie przewodnictwo UE odesłało jednak polski wniosek do przedyskutowania w gronie ministrów środowiska, którzy zbiorą się w Luksemburgu 20 października. "To Rada ds. środowiska jest powołana do dyskutowania nad sprawami pakietu klimatyczno- energetycznego" - tłumaczył na konferencji prasowej francuski sekretarz stanu ds. przedsiębiorczości i usług Herve Novelli.

"Konkluzje nie zostały przyjęte i dziwię się temu faktowi. Nie widziałem żadnej woli ze strony przewodnictwa francuskiego, żeby dyskutować nad tym elementem. Dziwię się, że przewodnictwo nie uszanowało naszego głosu w tym punkcie" - oświadczył Korolec, który zaznaczył, że z polskiego punktu widzenia "to był najważniejszy punkt czwartkowej Rady".

"Dziwię się, że nie chcieli tej sprawy teraz załatwić, bo będą mieli problem w przyszłości" - dodał wiceminister.