Głosowało 90 senatorów; 57 poprało projekt ustawy, 33 było przeciw.

Według przepisów ustawy o transporcie drogowym z 2001 roku, można przewozić osoby taksówką i samochodem osobowym niebędącym taksówką. Obydwa rodzaje przewozów odbywają się pojazdami osobowymi, przy czym różne są warunki uzyskania licencji.

Licencja na taksówkę udzielana jest na określony pojazd i obszar. Natomiast w przypadku przewozów samochodami osobowymi, które nie są taksówkami, przedsiębiorca otrzymuje jedną licencję niezależnie od liczby posiadanych aut uprawniających do przewożenia ludzi na terenie kraju.

Senator sprawozdawca Henryk Woźniak (PO) zaznaczył, że przedsiębiorcy, którym udzielona będzie licencja muszą spełniać wymogi "dobrej reputacji". Osoby, które będą przewozić ludzi nie mogą być ponadto skazani za przestępstwa oraz posiadają prawo jazdy od co najmniej 3 lat.

Zmiany mają wejść w życie w 30 dni od ich opublikowania

W opinii wiceministra infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ujednolicenie przepisów o uzyskiwaniu licencji na przewóz osób jest celowe, gdyż z punktu widzenia pasażera, jest wszystko jedno z jakiego rodzaju pojazdu korzysta.

Według niego, dotychczasowe przepisy są "fikcją", gdyż limitują jedynie liczbę taksówek, ale nie ograniczają liczby osób zajmujących się przewozami ludzi.

Jarmuziewicz zapewnił, że taksówki nadal będą znakowane dotychczasowym sposobem, zaś o sposobie oznakowania samochodów wykonujących przewóz osób zdecyduje minister infrastruktury w drodze rozporządzenia.

Zmiany mają wejść w życie w 30 dni od ich opublikowania. Obecnie ustawa trafi do prac w Sejmie.