Nowelizacja została uchwalona z inicjatywy Senatu przez Sejm we wrześniu tego roku. W czwartek za było 55 senatorów, a 35 przeciw.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa państwowe lub spółki będą przekazywać gminom nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Przed nowelizacją, ustawa zmuszała gminy do przejmowania nieruchomości, często wbrew ich interesom. Trybunał Konstytucyjny - wyrokiem z 28 listopada 2006 r. - nakazał ustawodawcy uregulować kwestię przekazywania nieruchomości gminom przez przedsiębiorstwa państwowe lub spółki.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy

Podczas debaty, senatorowie podkreślali, że budynki przekazywane są gminom często w bardzo złym stanie technicznym i samorządy muszą ponosić duże koszty na ich remonty.

W trakcie prac Senatu, senatorowie PiS zgłosili poprawki, które zmierzały do określenia w jakich przypadkach gmina może odmówić przyjęcia budynków od przedsiębiorstw państwowych. Np. takim powodem nieprzyjęcia budynku byłby wysoki stan zadłużenia przekraczający jego wartość. Senackie komisje: gospodarki i samorządu terytorialnego nie poparły tych propozycji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Obecnie nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.