"1 stycznia 2009 roku Słowacja zostanie 16. członkiem strefy euro, ale później, w ciągu następnych dwóch lat, nie widzę możliwości rozszerzenia strefy euro" - powiedział Almunia na konferencji prasowej w Wilnie.

Ze swej strony premier Litwy Gediminas Kirkilas zapewnił, że celem jego kraju jest wejście do strefy euro w 2011 roku.

Przed tygodniem Komisja Europejska z zadowoleniem powitała zobowiązanie polskiego rządu, Rady Polityki Pieniężnej i NBP do współpracy w celu przyjęcia przez Polskę euro w 2011 roku, ale stanowczo odmówiła oceny, czy jest to termin realny.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt. proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji. Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB.