"Polska zakończyła procedurę ratyfikacyjną Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym (I.E.P.) w dniu 15 września br., przekazując dokumenty ratyfikacyjne belgijskiemu rządowi, który jest depozytariuszem porozumienia ustanawiającego Agencję. Po 10 dniach od dnia zdeponowania dokumentów ratyfikacyjnych, wchodzą w życie zmiany porozumienia związane z akcesją Polski" –  napisał w komunikacie rzecznik MSZ Piotr Paszkowski.

Jak podkreślił rzecznik, członkostwo w MAE umożliwi m.in. korzystanie z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia dostaw ropy naftowej.

"Funkcjonujący w ramach MAE mechanizm reagowania kryzysowego polega na udostępnianiu państwom odczuwającym zakłócenia dostaw ropy naftowej, części własnych zapasów przez państwa członkowskie posiadające niezakłócony dostęp do dostaw. Członkostwo w MAE istotnie zatem zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski" – głosi komunikat.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została utworzona w 1974 r. w odpowiedzi na tzw. pierwszy szok naftowy

MSZ podało, że w celu spełnienia wymogów członkostwa w MAE, Polska przyjęła instrumenty prawne, które gwarantują posiadanie strategicznych zapasów ropy naftowej na poziomie odpowiadającym co najmniej 90 dniom importu netto.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została utworzona w 1974 r. w odpowiedzi na tzw. pierwszy szok naftowy. Jej siedziba mieści się w Paryżu. Działa przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Początkowo jej zadania koncentrowały się wokół rynku ropy naftowej, w kolejnych latach były rozszerzane.