Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydowała, że portugalska firma Jeronimo Martins, właściciel dyskontów Biedronka, może przejąć sieć sklepów Plus. Właściciel Biedronek musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.

Przeprowadzona przez UOKiK analiza wykazała, że takie przejęcie będzie miało niekorzystny wpływ na konkurencję na części spośród lokalnych rynków. To z kolei doprowadzi do jej ograniczenia między innymi przez powstanie bądź umocnienie pozycji dominującej Jeronimo Martins. Z tego powodu, prezes UOKiK-u wydała zgodę warunkową, co oznacza, że może dojść do transakcji, ale tylko na zasadach określonych przez Urząd.

Zgłoszeniu do UOKiK-u podlega każda transakcja zawierana przez przedsiębiorców, których łączne obroty w minionym roku przekroczył miliard euro na świecie bądź 50 milionów euro w Polsce.