Zdaniem Haliny Wasilewskiej-Trenkner z Rady Polityki Pieniężnej, nadal konieczne jest zacieśnianie polityki pieniężnej. Jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych jest niezbędna, kolejnych nie można wykluczyć.

"Sądzę, że jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych jest niezbędna, o więcej niż jednej można mówić tylko z pewnym prawdopodobieństwem" - powiedziała Wasilewska-Trenkner.

Jako powód pozostawienia niezmienionego poziomu stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu RPP podała dane makro, świadczące o osłabieniu gospodarki oraz globalny kryzys na rynkach finansowych.

"Rozluźnienie parametrów polityki pieniężnej będzie możliwe, kiedy świat zacznie wychodzić z recesji"

"Z kilku powodów (nie zmieniliśmy poziomu stóp proc.), dane za lipiec i sierpień wskazują na pewne osłabienie koniunktury gospodarczej, chociaż to nie jest wydarzenie niezwykle, bo tak działają wakacje. Mówię w szczególności o danych o produkcji i sprzedaży detalicznej, ale także o danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu" - zaznaczyła Wasilewska-Trenkner.

"Otoczenie zewnętrzne jest w stanie rozchwiania, w takiej sytuacji nie należy zmieniać warunków, z takiego założenia wyszliśmy" - dodała.

Poinformowała także, że rozluźnienie parametrów polityki pieniężnej będzie możliwe, kiedy świat zacznie wychodzić z recesji.