Według tego źródła na program ma zostać przeznaczonych miliard złotych; pieniądze te są już zarezerwowane w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa.

Wtorkowa "Rzeczpospolita" napisała, że program budowy dróg lokalnych jeszcze nie istnieje, mimo że premier zapowiedział jego uruchomienie już 8 września.

Program - jak mówił na początku września szef rządu - ma być realizowany podobnie jak budowa gminnych boisk "Orlik 2012".

Cześć środków na nowe drogi ma pochodzić z budżetu państwa, resztę wyłożyć ma samorząd. To po stronie gmin będzie leżała inicjatywa dotycząca budowy dróg.

Premier zapowiadał, że wkład finansowy budżetu państwa będzie na poziomie 50 proc., w szczególnych przypadkach do 60 proc. inwestycji

Jeśli któraś z nich zdecyduje się na poprawę infrastruktury na swoim terenie będzie musiała do wojewody złożyć wniosek zawierający projekt inwestycji.

Ten przekaże go do odpowiedniego ministerstwa i tam zapadnie decyzja, czy projekt jest zaakceptowany. Jeśli tak się stanie strumień gotówki zasili budżet danego samorządu i budowa będzie mogła ruszyć.

Premier zapowiadał, że wkład finansowy budżetu państwa będzie na poziomie 50 proc., w szczególnych przypadkach do 60 proc. inwestycji.