Oferty złożyli już działający operatorzy PTK Centertel, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i P4, a także kontrolowany przez Romana Karkosika CenterNet oraz wrocławska spółka Arbit i warszawski Arbit2.

Częstotliwości z pasma 900 MHz można wykorzystać zarówno do świadczenia usług komórkowych drugiej (GSM), jak i trzeciej generacji (UMTS). W przetargu preferowane są firmy nieposiadające jeszcze częstotliwości radiowych w pasmach 900 MHz, 850 MHz, 450 MHz i 420 MHz. Preferencje będą też dotyczyć tych oferentów, którzy częstotliwości będą chcieli wykorzystać do świadczenia usług hurtowych, czyli np. operatorom wirtualnym. Zwycięzca nie będzie mógł sprzedać częstotliwości, ale - podobnie jak miało to miejsce w przypadku Mobyland, który zdobył w 2007 roku rezerwację w paśmie 1800 MHz - mogą zostać przejęci.

Wykorzystanie częstotliwości 900 MHz do budowy sieci 3G, czym jest zainteresowane P4, operator sieci Play, pozwala drastycznie obniżać koszty budowy infrastruktury nowoczesnych sieci komórkowych. Taką sieć wybudowała fińska Elisa i, jak wyliczyła firma, koszty inwestycji i eksploatacji sieci są od 50 do 70 proc. niższe niż w przypadku należącej do niej sieci 3G działającej na częstotliwościach z pasma 2100 MHz (tego pasma używają dziś polskie sieci komórkowe do świadczenia usług 3G). Słabą stroną jest to, że na razie tylko nieliczni producenci urządzeń końcowych - telefonów, modemów do transmisji danych - produkują odpowiednie urządzenia.