Sąd Rejonowy w Nowym Sączu rozpoczął postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości firmy Optimus, poinformowała spółka w komunikacie. Sprawę rozpoczęto na wniosek właściciela firmy Zatra Michała Dębskiego, Optimus deklaruje, że wniosek jest nieuzasadniony.

Michał Dębski złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Optimusa z możliwością zawarcia układu.

"Wnioskodawca, składając powyższy wniosek, twierdzi, iż posiada w stosunku do spółki wymagalne wierzytelności w wysokości 3,9 mln zł wraz z odsetkami od dnia 10 czerwca 2006r. z tytułu umowy sprzedaży akcji spółki Zatra" - poinformował Optimus.

"Wniosek jest nieuzasadniony, gdyż nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości"

Zarząd Optimusa ocenia, że wniosek jest nieuzasadniony, gdyż nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

"W szczególności należy podkreślić, iż spółka jest wypłacalna zaś swe zobowiązania reguluje terminowo. […] Zgłoszenie powyższego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez pana Michała Dębskiego jest elementem sporu wynikającego z wątpliwości prawnych dotyczących przytoczonej powyżej umowy zakupu akcji spółki pod firmą Zatra z dnia 7 czerwca 2006 r. Wątpliwości te powinny jednak zostać rozstrzygnięte na drodze powództwa cywilnego, nie zaś w ramach postępowania upadłościowego" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2006 r. Dębski objął akcje nowej emisji spółki m.in. w zamian za akcje Zatry, która miała składać dla Optimusa komputery. Rok później sąd wykreślił wpis podwyższenia kapitału Optimusa, uznając, że zostało ono przeprowadzone z naruszeniem prawa. Dębski uważa, że w związku z tym Optimus powinien zapłacić mu za akcje Zatry.

Optimus wycofał złożony przez swój zarząd wniosek o ogłoszenie upadłości

W kwietniu Optimus wycofał złożony wcześniej przez swój zarząd wniosek o ogłoszenie upadłości po tym, jak spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała ok. 17,8 mln zł netto. Ponad 13,5 mln zł zostało wtedy przeznaczonych na spłatę zobowiązań. Pozostałe środki mają zostać przeznaczone na rozwój nowych produktów, ekspansję na nowe rynki, a także wzmocnienie marki.

W I połowie 2008 roku Optimus miał 43 tys. zł skonsolidowanej straty netto wobec 7,67 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 25,84 mln zł wobec 75,57 mln zł.