"Produkcja (energii elektrycznej w Polsce - red.) jest uzależniona od węgla (90 proc. produkcji), co może być wyzwaniem po 2012 roku, kiedy pozwolenia na emisję CO2 będą kupowane na wolnym rynku. Fitch oczekuje, że koszty związane z zakupem limitów CO2 w sposób dramatyczny podniosą ceny energii elektrycznej w Polsce" - napisali w komentarzu analitcy Fitch Ratings.

Komisja Europejska proponuje, by od 1 stycznia 2013 roku elektrownie musiały kupować 100 proc. pozwoleń na emisje CO2 na unijnym rynku handlu emisjami.

Polska chciałaby, by sektor energetyczny miał możliwość stopniowego dochodzenia do 100-proc. poziomu uprawnień nabywanych poprzez aukcje.

Decyzja o ostatecznych zapisach pakietu energetyczno-klimatycznego ma zapaść do końca tego roku.

Obecnie wszystkie kraje UE dostają darmowe limity CO2 na podstawie historycznych emisji.