Takie rozwiązanie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o KSF.

Propozycje nowych regulacji przygotowało Ministerstwo Finansów. Jak wynika z komunikatu rządu, w ramach Komitetu Stabilności Finansowej minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego będą zobowiązani do współpracy. Obejmie ona wzajemną wymianę informacji oraz koordynację działań na rzecz utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.

Komitet będzie m.in. oceniał sytuację polskiego systemu finansowego oraz rynków międzynarodowych

Opracuje zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla systemu finansowego.

KSF ma obradować co najmniej raz na sześć miesięcy, a informacje o jego pracach lub podjęte ustalenia mogą zostać podane do wiadomości.