Chodzi o inwestycje o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Inwestorzy mają otrzymywać dotacje na podstawie dwustronnej umowy zawartej między ministrem gospodarki a przedsiębiorcą.

"Pomoc finansowa będzie wypłacana w rocznych transzach, proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. Maksymalne wsparcie dla projektów realizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych nie może przekroczyć 15 proc. kosztów inwestycji oraz 30 proc. w przypadku projektów realizowanych poza ich granicami" - czytamy w komunikacie CIR.

O wsparcie mogą ubiegać się również firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe

O dotacje będą mogli wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje w sektorach: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług (m.in. z zakresu IT oraz telekomunikacji).

O wsparcie mogą ubiegać się również firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe.

Przy ustalaniu wysokości pomocy finansowej będzie brana pod uwagę m.in. wysokość kosztów w przeliczeniu na jednego pracownika, liczba tworzonych nowych miejsc pracy, miejsce lokalizacji inwestycji oraz jej charakter.