Za najgroźniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu sądy będą mogły obok orzekania o pozbawieniu wolności zasądzać wyższe niż obecnie kary grzywy. Ich górna granica może sięgnąć 3000 stawek dziennych.
Za pół roku sądy będą mogły orzekać wyższe kary grzywny za cięższe przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w art. 296 par. 3, art. 297 par. 1 lub art. 299 kodeksu karnego. Ogólnie biorąc, chodzi o czyny nadużycia zaufania prowadzące do ogromnych szkód majątkowych, ponadto fałszerstwa dokumentów dokonywane dla uzyskania kredytu, poręczenia czy gwarancji, i wreszcie pranie brudnych pieniędzy. Obecnie sądy mogą, orzekając za takie przestępstwa karę pozbawienia wolności, nałożyć jednocześnie grzywnę w wysokości maksymalnie 2000 stawek dziennych, a będą mogły 3000.
Nowe górne granice grzywien za takie przestępstwa określone w nowelizacji kodeksu, uchwalonej 5 listopada 2009 r., wejdą w życie 8 czerwca 2010 r.