Z usług Telekomunikacji Polskiej (TP) korzysta 7,5 mln klientów telefonii stacjonarnej. Kolejne 1,127 mln korzysta z usług innych operatorów przez łącza TP. Firma poszukuje oszczędności i większej efektywności w obszarze informatyki.

Optymalizacja kosztowa

Program Green IT obejmuje lokalizacje biurowe w całym kraju oraz Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Grupy TP w Łodzi. Wynika on z dalekosiężnych planów, które zakładają ekonomizację i optymalizację kosztową wszelkich operacji oraz dbałość spółki o środowisko naturalne.

Milionowe oszczędności

Konsolidacja infrastruktury IT przyniosła TP w ciągu dwóch lat 14 mln zł oszczędności. Oszczędności zużycia energii w 2009 roku sięgnęły 1,74 mln zł, co oznacza 5 proc. obniżki w rocznego zużycia. Zmniejszenie chłodzenia w CPD wraz z modyfikacją systemu wentylacji przyniesie do końca tego roku ponad 300 tys. zł oszczędności, a od 2010 roku będzie to ok. 0,5 mln zł rocznie. Do końca 2010 r., dzięki akcji „wyłącz komputer”, TP chce zaoszczędzić 1,5 mln zł.

Pracownicy TP są informowani o uzyskiwanych oszczędnościach, co motywuje ich do przyjęcia nowych nawyków i sposobów pracy. Również menedżerowie z poszczególnych departamentów nabywają pożądaną motywację, gdy bieżąca analiza danych pokazuje im rozmiar oszczędności energii w podległych im jednostkach.