Zdaniem części ekspertów, Rada zdecyduje o podniesieniu stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego w obawie przed utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją. Spora grupa ekonomistów uważa jednak, że RPP pozostawi stopy na niezmienionym poziomie.

Zdaniem Bohdana Wyżnikiewicza z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wysokość stóp procentowych nie ulegnie zmianie. Ekspert zwraca jednak uwagę, że po wypowiedzi premiera Donalda Tuska, że w 2011 roku Polska powinna osiągnąć gotowość do przyjęcia euro, trudno do końca przewidzieć, w jakim kierunku pójdą działania członków Rady. Jak dodaje - od teraz spełnienie warunków związanych z przyjęciem wspólnej europejskiej waluty będzie podstawowym czynnikiem, który będzie decydował o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej.

Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6 procent.