Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie o reklamie produktów leczniczych. Ustala ono katalog informacji, jakie powinnny zawierać reklamy leków. Zmienia także zasady, na jakich mogą być emitowane w telewizji. Po wejściu w życie przepisów inaczej mają wyglądać reklamy produktów leczniczych kierowane do publicznej wiadomości, osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Zawsze z ostrzeżeniem

Wkrótce producenci leków będą musieli dostosować się do bardziej rygorystycznych zasad reklamowania swoich produktów. Reklama medykamentów w formie wizualnej będzie musiała zawierać zawsze ostrzeżenie: przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku promocji na billboardach, w prasie czy na ulotkach ostrzeżenie będzie można umieszczać w dowolnej części reklamy. Informacja dla pacjentów ma zajmować nie mniej niż 10 proc. jej powierzchni reklamowej. Tekst ma być widoczny i umieszczony w taki sposób, żeby wyróżniał się od tła płaszczyzny.

Projekt wprowadza zmienione zasady reklamy produktów leczniczych w telewizji. Ostrzeżenie w reklamie audiowizualnej ma być zamieszczane w jej dolnej części, na płaszczyźnie nie mniejszej niż 20 proc. całkowitej powierzchni. Ostrzeżenie będzie musiało być odczytane w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż 5 sekund.

W zależności od odbiorcy

Rozróżnienie reklam w zależności od rodzajów ich adresatów ma, zdaniem resortu zdrowia, pozytywnie wpłynąć na rywalizację i uczciwą konkurencję w branży farmaceutycznej. Zgodnie z rozporządzeniem, reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w aptekach nie będzie mogła ograniczać powierzchni sprzedaży (ekspedycyjnej). Musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w stałych, wydzielonych miejscach. Z kolei reklama w zakładach opieki zdrowotnej ma być usytuowana jedynie w poczekalniach dla pacjentów, nie może polegać na stosowaniu form dźwiękowych i audiowizualnych.

Przepisy prawa farmaceutycznego zezwalają na reklamę produktów leczniczych, ale tylko tych, które nie są sprzedawane na receptę i nie znajdują się na liście leków refundowanych.

Obowiązujące przepisy

Nie wolno reklamować tych środków, które zawierają substancje odurzające. Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych z 2002 roku, reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać m.in. nazwę produktu, nazwę powszechnie stosowanej substancji czynnej, stężenie substancji czynnej czy wskazanie terapeutyczne do stosowania produktu. Ponadto musi znaleźć się informacja, że przed użyciem leku trzeba zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 230, poz. 1936).

• Ustawa z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).