Zgodnie z poprawką Senatu, Rada Ministrów określi w rozporządzeniu m.in. szczegółowe warunki, tryb stosowania oraz sposób rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetowych odsetek od kredytów mieszkaniowych. Druga poprawka ma charakter redakcyjny.

Zgodnie z nowelizacją przyjętą przez Sejm, spółdzielcy, którzy przez 20 lat terminowo spłacali kredyty mieszkaniowe z tzw. starego portfela, a teraz jednorazowo spłacą cały dług, będą mogli liczyć na umorzenie połowy pozostałego kapitału i odsetek.

Nowela dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na przełomie lat 80. i 90.

Nowela dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na przełomie lat 80. i 90., czyli z tzw. starego portfela. Był to okres ogromnego wzrostu inflacji, a co za tym idzie, oprocentowania kredytów. Część odsetek od takich kredytów wykupywało przejściowo państwo. Potem jednak trzeba było je spłacić. W międzyczasie urosły one tak, że przerosły kwoty zaciągniętego kredytu.

Według danych PKO BP, który obsługuje największy portfel udzielonych kredytów mieszkaniowych, na koniec 2008 r. zadłużonych z tytułu takiego kredytu było w tym banku prawie 105 tys. lokali spółdzielczych, na łączną kwotę ponad 8,7 mld zł. Na koniec 2009 r. przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych ma wynieść 8,4 mld zł.

Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.