- Chcemy, aby PKN Orlen przekształcił się w końcu w zintegrowany pionowo holding, a do tego jest niezbędne wejście w działalność wydobywczą - powiedział Krawiec w poniedziałek w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes. Dodał, że koncern powinien prowadzić projekty w tym segmencie razem z partnerami posiadającymi know-how w tym zakresie. Według niego, takim podmiotem w kraju jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i być może Grupa Lotos.

- Orlen jest otwarty na współpracę z każdym podmiotem - powiedział też prezes. Zastrzegł jednak, w odpowiedzi na pytanie o Petrolinvest, że wymagałoby to analizy przypadku, złóż, ale region Kazachstanu nie jest w kręgu priorytetowych zainteresowań spółki. - Takimi regionami są Polska, Ukraina, basen Bałtyku i kraje Afryki Północnej - powiedział.

Krawiec poinformował też, że spółka prowadzi obecnie prace w związku z przejęciem pracującej już koncesji wydobywczej, która mogłaby zostać sfinalizowana w ciągu pół roku.

W połowie kwietnia zarejestrowana w Holandii spółka zależna PKN Orlen, Orlen International Exploration & Production Company BV, kupiła 50% udziałów Odin Energi Latvija za 0,95 mln USD (ok. 2,09 mln zł), zaś spółka zależna partnera Orlenu, Kuwait Energy Company nabyła pozostałe udziały łotewskiej spółki po tej samej cenie.

Spółkę Orlen International Exploration & Production Company Orlen zarejestrował w Holandii w połowie marca br.

Nabycie tych udziałów daje Orlenowi 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Orlen International Exploration & Production Company BV i Kuwait Energy Netherlands Corporation nabyły udziały w spółce od zarejestrowanej w Danii spółki Odin Energi A/S.

Spółkę Orlen International Exploration & Production Company, która zajmie się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, działalnością geologiczną i poszukiwawczo-rozpoznawczą, Orlen zarejestrował w Holandii w połowie marca br. Koncern objął w niej 100% udziałów za 18 tys. euro.

W połowie listopada ub. roku rada nadzorcza PKN Orlen zatwierdziła strategię spółki na lata 2007-2012, która zakłada m.in. wzrost nieorganiczny, polegający m.in. na uruchomieniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej.

Pod koniec listopada Orlen otrzymał na pięć lat koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski, w rejonie lubelskim.

"Zawsze będę popierał pomysły, aby Orlen stał się częścią większego koncernu energetycznego"

PKN Orlen szacuje, że przerób ropy naftowej w całej grupie (Polska, Czechy, Litwa) wzrośnie w 2008 roku o 19% (4,5 mln t) do 27,6 mln ton/ rocznie.

W poniedziałek Krawiec stwierdził też, że zawsze opowiadał się za konsolidacją w szeroko pojętym sektorze energetycznym, nie tylko paliwowym. "Zawsze będę popierał pomysły, aby Orlen stał się częścią większego koncernu energetycznego" - powiedział.

Podkreślił, że jeśli miałoby dojść do konsolidacji pomiędzy firmami w środkowej Europie, najpierw musiałoby dojść do konsolidacji w kraju.

- Konsolidacja jest niezbędna z dwóch powodów - przyniesie wzrost wartości firm sektora energetycznego […] i zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego w kraju - utrzymuje Krawiec.