Umowy z deweloperami powinny zapewniać jednakowy poziom ochrony dewelopera i konsumenta. W tym celu klient musi sam zadbać o precyzyjne określenie w umowie: standardu mieszkania, ceny i terminów zakończenia budowy. Na wypadek gdyby inwestycja nie doszła do skutku, deweloper musi się też zobowiązać do zwrotu wpłaconych kwot.
Deweloperzy zawodowo trudną się budową i sprzedażą domów i lokali. Posługują się przy tym gotowymi wzorcami umów, które często kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z obyczajami, rażąco naruszając ich interesy (art. 3851 par. 1 kodeksu cywilnego – k.c.). Zanim zatem podpiszemy umowę z deweloperem o wybudowanie i przeniesienie własności mieszkania, warto sprawdzić jego wiarygodność, rzetelność i kondycję finansową, a przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę, by wyeliminować z niej niedozwolone klauzule umowne.

Najpierw ustalić wiarygodność...