Umowy z deweloperami powinny zapewniać jednakowy poziom ochrony dewelopera i konsumenta. W tym celu klient musi sam zadbać o precyzyjne określenie w umowie: standardu mieszkania, ceny i terminów zakończenia budowy. Na wypadek gdyby inwestycja nie doszła do skutku, deweloper musi się też zobowiązać do zwrotu wpłaconych kwot.
Deweloperzy zawodowo trudną się budową i sprzedażą domów i lokali. Posługują się przy tym gotowymi wzorcami umów, które często kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z obyczajami, rażąco naruszając ich interesy (art. 3851 par. 1 kodeksu cywilnego – k.c.). Zanim zatem podpiszemy umowę z deweloperem o wybudowanie i przeniesienie własności mieszkania, warto sprawdzić jego wiarygodność, rzetelność i kondycję finansową, a przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę, by wyeliminować z niej niedozwolone klauzule umowne.

Najpierw ustalić wiarygodność...

Na polskim rynku działa wiele firm deweloperskich. Mają one różną pozycję, doświadczenie, wiarygodność. Największe z nich są zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Weryfikację można zatem rozpocząć od sprawdzenia, czy deweloper jest członkiem Związku. Oczywiście nie gwarantuje to, że wykona on nienagannie umowę, ale jako członka Związku obowiązuje go kodeks dobrych praktyk, który określa standardy relacji między deweloperem a klientami. Lista członków znajduje się na stronie internetowej www.pzfd.pl. Zarząd Związku w przypadku stwierdzenia naruszeń wyznacza przedsiębiorcy termin odstąpienia od takich praktyk, może też pozbawić go członkostwa i podać tę informację do publicznej wiadomości.
Wiarygodność dewelopera najlepiej jednak sprawdzić ustalając, jakie inwestycje ma on na swoim koncie i czy właściciele wzniesionych obiektów nie mają problemów z ich użytkowaniem. Konsument powinien ustalić, czy deweloper wybudował wcześniej budynki (mieszkania) w poszukiwanym standardzie, czy dochował terminów itp. Zasadniczo żadna z firm deweloperskich nie powinna podejmować się inwestycji, jeśli nie jest w stanie wykonać jej terminowo i profesjonalnie. Często bywa inaczej i okazuje się, że inwestor nie zapewnił sobie nawet należytego finansowania inwestycji. Warto więc zawczasu zapytać, jakie jest źródło jej finansowania (w jakim zakresie z wpłat przyszłych nabywców, a w jakim z kredytu bankowego).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz więcej na temat:

Umów do negocjacji

Jednoznacznej ceny

Istotnych terminów

Właściwych karach umownych

Klauzul niedozwolonych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak unikać pułapek w umowach z deweloperem.