Uwaga na pozostałe warunki

Nie tylko wypłata świadczenia z umowy dotyczącej utraty pracy jest zależna od spełnienia szeregu warunków. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pozostałych ubezpieczeń. Na przykład, aby towarzystwo ubezpieczeń uznało trwałą niezdolność do pracy, musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od zdarzenia, które ją spowodowało. W tym czasie nadal trzeba spłacać kredyt.

Nie inaczej jest w przypadku poważnego zachorowania. Lista chorób, która kryje się pod pojęciem „poważne”, znajduje się w warunkach ubezpieczenia. Zazwyczaj wśród nich będą występować: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, utrata słuchu, mowy, wzroku, stwardnienie rozsiane, paraliż, śpiączka. Ale już na przykład w przypadku zarażenia wirusem HIV towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Trzeba także uważać na karencję. Jest to okres, od momentu rozpoczęcia polisy, przez który towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Może on trwać nawet przez 90 dni, co oznacza, że jeżeli choroba rozpocznie się w tym czasie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Takie przykłady można mnożyć. Z tego powodu analiza warunków ubezpieczenia jest niezbędna. Dobrze jest dowiedzieć się wcześniej, czy i w jaki sposób można uzyskać w danej sytuacji świadczenie.

Czy warto ubezpieczyć kredyt gotówkowy?

W niektórych przypadkach ubezpieczenie jest warunkiem koniecznym otrzymania kredytu. Wówczas pytanie, czy warto, nie ma znaczenia. W sytuacji, kiedy mamy wybór, odpowiedź jest prosta. Pomimo tego, że ubezpieczenie kredytu nie jest aż tak atrakcyjne, jakim się wielu z nas wydaje, warto zabezpieczyć własne zobowiązania. Nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Tym bardziej, że koszt polisy kredytu gotówkowego nie jest zazwyczaj wygórowany i wynosi od kilku setnych do kilku dziesiętnych części procenta kwoty kredytu miesięcznie.

Porównanie ofert ubezpieczeń pożyczek gotówkowych w wybranych bankach
PKO BPBZ WBKBGŻ
zakres-utrata pracy,
-śmierć,
-całkowita trwała niezdolność do pracy,
-czasowa niezdolność do pracy,
-poważne zachorowanie,
-trwałe inwalidztwo
-utrata pracy,
-śmierć,
-całkowita trwała niezdolność do pracy,
-czasowa niezdolność do pracy
-utrata pracy,
-śmierć
maksymalna ilość rat
kredytu pokrywanych
przez ubezpieczenie
12 rat12 rat12 rat
koszt0,25% wysokości kredytuzależy od okresu kredytowania*darmowe
* np. dla pożyczki 30 000 zł przy okresie spłaty 24 miesięcy całkowity koszt ubezpieczenia wynosi 2064 zł, a przy okresie spłaty 36 miesięcy – 2625 zł

Piotr Szostakiewicz, Tomasz Litwiniuk ( porównanie kredytów gotówkowych TotalMoney.pl