W tym roku nie dojdzie do przesunięcia dodatkowych pieniędzy na przyszłoroczne konkursy o unijne dotacje na innowacyjne inwestycje przedsiębiorców – dowiedziała się DGP.
Decyzja o przeznaczeniu na ten cel 200–250 mln euro miała zapaść jutro na komitecie monitorującym program Innowacyjna Gospodarka. Jednak w ostatniej chwili Ministerstwo Gospodarki wycofało się z propozycji zmian.

Zmiany możliwe w 2010 roku

– Resort stwierdził, że potrzebuje więcej czasu do namysłu i na wtorkowym komitecie nie zaproponuje żadnych przesunięć – mówi DGP urzędnik zbliżony do sprawy.
Dodaje, że nie wyklucza to możliwości przetasowań w funduszach unijnych w przyszłym roku. Jednak będzie to wymagało zwołania nowego komitetu monitorującego.
Dotacje na innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 w programie Innowacyjna Gospodarka cieszą się olbrzym zainteresowaniem przedsiębiorców.
Tak dużym, że na przyszły rok zostało zaledwie 654 mln zł z ponad 4,6 mld zł, które Polska dostała z UE na lata 2007–2013. Wystarczy to zaledwie na jeden konkurs, który będzie ostatnim w ramach tego budżetu unijnego.
Dlatego od września resort rozwoju regionalnego i resort gospodarki pracowały nad przesunięciem pieniędzy do Działania 4.4 z innego rodzaju unijnych dotacji.
Chodzi o wsparcie dla inwestycji zagranicznych. Mimo że na ten cel przeznaczono 1 mld euro, te pieniądze nie mają dużego wzięcia. Do podziału między zainteresowane firmy pozostało nadal 3,9 mld zł. Do tej pory unijne wsparcie dostał tylko Fiat oraz IBM.
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu był kryzys gospodarczy, który spowodował, że globalne koncerny zamrażały swoje plany inwestycyjne. Inwestorów odstraszały także wysokie wymagania postawione przez urzędników (dotyczące m. in. tworzenia nowych miejsc pracy).

Będą duże inwestycje

Zdaniem Pawła Tynela z firmy doradczej Ernst & Young wycofanie się z przesuwania środków oznacza, że Ministerstwo Gospodarki chce postawić na centra usług i duże inwestycje zagraniczne.
– Pojawia się coraz więcej projektów, które spełniają niezbędne wymogi do uzyskania unijnej dotacji i mogą o nią aplikować w przyszłym roku – mówi Paweł Tynel.
Podkreśla, że obecnie jest więcej chętnych na wsparcie dla centrów usług, niż to miało miejsce kilka miesięcy temu. Wartość złożonych przez nich wniosków przekracza kwotę wsparcia, którą resort gospodarki przeznaczył na ten rok.
654 mln zł pozostało na unijne wsparcie na innowacyjne projekty przedsiębiorstw