Za symboliczne wydarzenie uznaje on to, że chińska rządowa agencja China Investment Corporation bliska jest przejęcia 49 proc. amerykańskiego banku Morgan Stanley, obok samodzielnego banku inwestycyjnego Goldman Sachs, jedynego już na Wall Street:

"Komunistyczne Chiny, nowa superpotęga na Wschodzie ratuje kapitalistyczną Amerykę, która całymi latami będzie płacić rachunki za zuchwałą politykę kredytową swoich banków, ekscesy konsumpcji i luźnej regulacji sektora finansowego (...)" - napisał.

"Podczas gdy Chiny nagromadziły miliardy rezerw walutowych, Ameryka sama siebie postawiła w stan bankructwa; już niedługo Chińczycy będą zachęcani do kupna znajdujących się w tarapatach korporacji uchodzących za narodowe ikony - General Motors i Ford wyglądają na szczególnie podatne na takie przejęcia" - dodaje.

"Kryzys unaocznił fakt, że potęga USA słabnie"

"Kryzys unaocznił fakt, że potęga USA słabnie, a wolnorynkowy fundamentalizm stał się ideologią, która zaczyna wyglądać na tak samo przestarzałą, jak leninowska doktryna demokratycznego centralizmu" - podkreśla.

Według niego nawet przy założeniu, że opracowany przez departament skarbu plan oddłużenia banków przyniesie pożądane wyniki, skutki kryzysu z ostatniego tygodnia będą długotrwałe.

Wachman zalicza do nich m. in. wyższe koszty kredytu dla firm i osób prywatnych, zacieśnienie regulacji sektora bankowego, mniejszą rentowność banków, możliwą nową presję na dolara z powodu pogorszenia stanu finansów publicznych USA oraz głęboką dekoniunkturę na rynku mieszkaniowym.

Władze amerykańskie ogłosiły gigantyczny plan oddłużenia banków

W minionym tygodniu upadł bank inwestycyjny Lehman Brothers, inny bank inwestycyjny Merrill Lynch został kupiony przez Bank of America, władze amerykańskie przejęły giganta ubezpieczeniowego AIG, w dodatku do znacjonalizowanych wcześniej potentatów rynku nieruchomości Fannie Mae oraz Freddie Mac oraz ogłosiły gigantyczny plan oddłużenia banków obciążonych nieściągalnymi długami hipotecznymi, oceniany na 700 mld USD.

W Wielkiej Brytanii, mimo zastrzeżeń z punktu widzenia naruszenia zasad wolnorynkowej konkurencji, rząd zgodził się na przejęcie największego banku hipotecznego HBOS przez inny bank Lloyds TSB. Akcje HBOS gwałtownie straciły na wartości z powodu wyprzedaży. Wcześniej rząd brytyjski przejął kontrolę nad innym bankiem hipotecznym - Northern Rock.