RAFAŁ NAWŁOKA

prezes zarządu DPD Polska

Co to są usługi e-commerce i komu są dedykowane?

- Najprościej mówiąc, jest to serwis usług dokonywanych za pośrednictwem internetu. Usługi e-commerce to jednak nie tylko handel elektroniczny, czyli np. aukcje internetowe, a znacznie szerszy obszar obejmujący segment B2C. Główną grupą naszych klientów korzystających z usług e-commerce są operatorzy sieci komórkowych, banki i sklepy internetowe, z którymi DPD Polska ma podpisane umowy korporacyjne lub długoterminowe. Sporadycznie obsługujemy bowiem osoby prywatne.

Obsługa e-commerce dedykowana jest grupie stałych klientów i stanowi uzupełnienie usług standardowych, mając na celu podniesienie jakości tych ostatnich. Klient, decydując się na wysoką jakość obsługi, musi się jednak liczyć z wyższymi kosztami - obsługa logistyczna e-commerce jest bowiem droższa o ok. 10 proc.

Czy polski rynek jest zatem dobrym obszarem dla e-commerce?

- DPD Polska świadczy usługi segmentowi e-commerce już drugi rok i zamierzamy dalej je rozwijać. Już dziś usługi dedykowane klientom B2C stanowią około 30 procent naszego wolumenu. Polski rynek jest już gotowy na tego typu usługi, w niczym nie ustępując rynkom Europy Zachodniej. Zaznaczyć należy, że nie tworzymy tu żadnych nowych rozwiązań, a jedynie implementujemy je z innych krajów. Z drugiej strony jest to trudny biznes. Rozwój tego segmentu usług wymaga czasu i uzależniony jest m.in. od takich czynników jak rozbudowa zaplecza informatycznego czy dobrze rozwiniętej sieci transportowej. Nie wystarczy jednak dobre zaplecze infrastrukturalne. Ważna jest także zmiana sposobu myślenia i przyzwyczajeń Polaków, jak np. swoboda w regulowaniu płatności kartą kredytową czy wyzbycie się obaw przed pozostawieniem paczki u sąsiada. Z pewnością upłynie więc jeszcze kilka lat, aby wdrożyć pełnię rozwiązań dla segmentu B2C.

Jak będzie wyglądał rozwój tych usług?

- W przyszłości obsługa klienta rozszerzy się z pewnością o serwisy SMS-owe, za pośrednictwem których zamówimy usługę, otrzymamy powiadomienie o statusie przesyłki, uzgodnimy terminy dostaw, będziemy mieli możliwość monitoringu transportu. Rozwój segmentu usług B2C nie będzie jednak przebiegał w sposób rewolucyjny. Na rynku międzynarodowym pełny rozwój będzie możliwy po wejściu do strefy euro, m.in. ze względu na wahania kursowe walut czy też konieczność posiadania rachunku bankowego przez klienta zagranicznego. Obecnie próg cenowy usług międzynarodowych jest dla wielu klientów za wysoki. Boomu nie należy spodziewać się również na rynku krajowym, mimo powszechnej komputeryzacji. W sytuacji gdy wskaźniki gospodarcze spadają, trudno jest bowiem o dobre prognozy. Na razie jest to zbyt trudny rynek, zatem usługi e-commerce muszą rozwijać się stopniowo i będą rosły wraz ze świadomością klientów.

DPD CONSUMER PREMIUM

Firma DPD Polska jako pierwsza na rynku polskim ogłosiła wdrożenie usług dedykowanych dla segmentu e-commerce w roku 2007, pod nazwą - DPD Consumer Premium. Produkt miał na celu podniesienie konkurencyjności obsługiwanych klientów, stworzenie elastycznego rozwiązania uwzględniającego specyfikę rynku B2C oraz podniesienie jakości i efektywności doręczeń do odbiorców indywidualnych.

W porównaniu ze standardowymi usługami kurierskimi dla segmentu B2C, produkt ten daje możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorcy, który sam określa czas i miejsce doręczenia, decyduje o tym, w jaki sposób chce być poinformowany o dostawie oraz w efekcie, rezygnując bądź wybierając dodatkowe opcje, definiuje ostateczną cenę usługi.