System działania podmiotów uczestniczących w zarządzaniu procesami funduszy europejskich określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przepisy te zawierają również procedury odwoławcze dla beneficjentów funduszy europejskich (przedsiębiorców, samorządów), którzy nie otrzymali dofinansowania. Zgodnie z nimi system realizacji programu operacyjnego musi uwzględniać istnienie co najmniej jednego środka odwoławcze-go (protestu, odwołania czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) przysługującego wnioskodawcy w trakcie ubiegania się o dofinansowanie.

Przykładowo procedura odwoławcza od wyników oceny projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przewiduje dwa etapy postępowania. Przedsądowy – w ramach systemu instytucjonalnego PO IG oraz sądowy – przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Środkami odwoławczymi od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG są protest oraz odwołanie. Po wyczerpaniu tej ścieżki odwoławczej ubiegającemu się o dofinansowanie przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Odmowa przyznania dotacji: Jak złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Jak złożyć protest

Jak złożyć odwołanie na decyzję odrzucającą protest

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP