Dziś z członkami Związku Leśników Polskich Parków Narodowych rozmawiał na temat zmian wiceminister środowiska Maciej Trzeciak.

Leśnicy spotkali się w Puszczykowie k. Poznania z okazji 90. rocznicy powstania Związku Leśników Polskich. Związek Leśników Polskich Parków Narodowych nawiązuje do tradycji tego związku.

Jak powiedział dziś przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski, leśnicy mieli okazję omówić zmiany czekające parki narodowe.

"Parki narodowe będą inaczej umocowane w sektorze finansów publicznych - będą jednostką specjalną w budżecie państwa. Likwidacja gospodarstw pomocniczych jest ważną sprawą dla parków - w nowym układzie trzeba to będzie tak ująć, żeby parki na tym nie straciły. Minister zapewniał nas, że pieniądze wypracowane przez parki pozostaną do ich dyspozycji, zaś ludzie pracujący do tej pory w gospodarstwach pomocniczych będą nadal zatrudnieni" - powiedział Kozłowski.

Jak dodał, planowane zmiany "na razie idą po myśli leśników".

"Nowe inwestycje pozwolą m.in. na przyjmowanie większej liczby turystów"

"Wiemy, że Unia Europejska dysponuje ogromnymi finansami na ochronę przyrody. Jako przedsiębiorstwo budżetowe nie byliśmy w stanie uzyskać stamtąd ani złotówki. Zmiany pozwolą nam pozyskać te pieniądze. Nowe inwestycje pozwolą nam m.in. na przyjmowanie większej liczby turystów" - stwierdził.

Wiceminister Trzeciak powiedział, że organizacja systemu ochrony środowiska zmieni się dzięki przyjętym na początku września ustawom środowiskowym, zakładającym powołanie m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz jej regionalnych odpowiedników.

"Reorganizujemy system ochrony środowiska: tworzymy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, które mają zarządzać przyrodą. Reorganizujemy też dyrekcje parków narodowych, tak aby w tych nowych warunkach ekonomicznych i gospodarczych mogły sobie dobrze radzić" - powiedział Trzeciak.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wejdzie w życie w połowie listopada

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wejdzie w życie w połowie listopada.

Leśnicy podkreślali w rozmowach z przedstawicielem ministerstwa środowiska kwestię niezadowalających ich wynagrodzeń.

"Pensje różnią się od tych w Lasach Państwowych. Chcielibyśmy, by leśniczy w lesie i leśniczy w parku narodowym byli podobnie wynagradzani za tę samą pracę. Mimo że w tym roku była znacząca podwyżka, nam jeszcze trochę brakuje do tej równości. Minister obiecał, że kolejne kroki będą podejmowane, a my nie będziemy tracili fachowców" - powiedział Kozłowski.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Zatrudniają 1600 pracowników, ok. 600 z nich to pracownicy gospodarstw pomocniczych. Parki narodowe zajmują ok. 1 proc. powierzchni Polski.