Możliwość taką daje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w sobotę wchodzi w życie.

W opinii wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej to najważniejsza zmiana w ustawie. Zawieszenie będzie mogło trwać do 2 lat. Istnieje też możliwość przedłużenia tego okresu.

W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał prowadzić księgowości, składać deklaracji i sprawozdań podatkowych oraz ZUS-owskich. Nie będzie też ponosić kosztów finansowych, takich jak podatki, zaliczki na podatki i składki ubezpieczeniowe.

"Dotychczas było to niemożliwe. Nawet jeśli właściciel firmy nie prowadził działalności i nie zarabiał musiał wypełniać wszystkie te obowiązki. W związku z tym przedsiębiorcy wyrejestrowywali działalność i przechodzili na bezrobocie" - podkreślił Szejnfeld.

Druga ważna zmiana to rozszerzenie obowiązku wydawania przez urzędy wiążącej interpretacji prawnej

Druga ważna zmiana - zdaniem wiceministra - to rozszerzenie obowiązku wydawania przez urzędy (na wniosek przedsiębiorcy) wiążącej interpretacji prawnej. Będą do tego zobowiązane nie tylko urzędy podatkowe, ale również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Wniosek należy złożyć do organu administracji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania" - informuje na stronie internetowej resort finansów.

Opłata od złożenia wniosku o wydanie interpretacji wynosi 40 zł.

Jak wyjaśnił Szejnfeld, jeśli urząd nie odpowie w ciągu 30 dni, żadna kontrola nie może przedsiębiorcy pociągnąć do odpowiedzialności, jeśli postąpi zgodnie z własną interpretacją przepisów, przedstawioną we wniosku.

Nowelizacja ustawy nakazuje administracji przyjmowanie od przedsiębiorców nawet niekompletnych wniosków

Ponadto wchodząca w życie w sobotę nowelizacja ustawy nakazuje administracji przyjmowanie od przedsiębiorców nawet niekompletnych wniosków. Urzędnicy nie mogą też żądać od przedsiębiorców dodatkowych dokumentów, nie przewidzianych przepisami - powiedział wiceminister. Dodał, że przyspieszy to znacznie rozpatrywanie wniosków.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to flagowa ustawa rządowego "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości".