Jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje inflacji bazowej na poziomie 2,7 proc., przy średniej oczekiwań dokładnie na poziomie 2,65 proc. Szacunki ekspertów mieściły się wąskim przedziale 2,6 proc.  do 2,7 proc.

W lipcu miary inflacji bazowej przedstawiały się następująco:

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii - nowa miara wprowadzona w ubiegłym miesiącu przez bank centralny zamiast inflacji bazowej netto - wyniosła 2,2 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,1 proc. r/r miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa netto wyniosła w lipcu 3,5 proc. wobec 3,4 proc. w czerwcu

Inflacja bazowa netto (wskaźnik ten będzie publikowany tylko do końca tego roku) wyniosła w lipcu 3,5 proc. wobec 3,4 proc. w czerwcu.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych wyniosła w lipcu 4,4 proc. w ujęciu rocznym wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności wyniosła 4,7 proc.  r/r wobec 4,8 proc. przed miesiącem.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw wyniosła 4,5 proc.  wobec 4,7 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,8 proc.  wobec 4,9 proc. przed miesiącem.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w sierpniu wyniósł 4,8 proc. r/r, wobec 4,8 proc.  r/r miesiąc wcześniej.

W ramach nowej miary inflacji bazowej z koszyka CPI wyłączane będą - oprócz cen żywności i napojów bezalkoholowych - także ceny energii, na które składają się ceny paliw oraz ceny nośników energii (gaz, energia elektryczna, opał etc.).

Inflacja bazowa jest wyliczana przez bank centralny różnymi metodami

Inflacja bazowa jest wyliczana przez bank centralny różnymi metodami: oprócz inflacji netto (po wyłączeniu cen żywności i cen paliw), są to także inflacja po wyłączeniu wzrostu cen kontrolowanych, inflacja po wyłączeniu cen o największej zmienności (m.in. cen niektórych warzyw i owoców, cen energii, opłat za użytkowanie mieszkania, niektórych usług pocztowych i telekomunikacyjnych).

NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień w poniedziałek, 22 września, o godz. 14.00.