"Myślę, że sytuacja jest dobra. Nasze przewidywania jeśli chodzi o wzrost gospodarczy na ten rok są takie same jak wcześniej, potwierdzają się. Sytuacja za oceanem bardzo się uspokoiła" - powiedział Rostowski.

Rostowski: Nie ma żadnych zagrożeń co do założeń budżetu

W przyjętym przez rząd wstępnym projekcie budżetu na 2009 rok założono, że wzrost PKB w 2009 roku wyniesie 4,8 proc. wobec planowanego w czerwcu przez resort finansów 5 proc. Według prognozy MF wzrost PKB w 2008 osiągnie poziom 5,5 proc.