Ruszył ostatni w tym roku konkurs na unijne dotacje dla przedsiębiorców. O 300 mln zł na prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników mogą ubiegać się duże firmy.
Przedsiębiorcy będą składać swoje projekty w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 14 grudnia. Jeśli zainteresowanie konkursem okaże się duże, agencja nie wyklucza wcześniejszego zakończenia naboru.
Dotacje na prowadzenie badań naukowych w ramach Działania 1.4-4.1 w programie Innowacyjna Gospodarka składają się z dwóch części. Najpierw firma dostaje pieniądze na sfinansowanie pracy naukowców. Jeśli zakończą się one sukcesem i powstanie nowy wynalazek, przedsiębiorca może po raz drugi uzyskać wsparcie ze środków UE. Tym razem na wdrożenie wyników prac naukowych do produkcji.
Agencja nie wyznaczyła puli środków, które są do dyspozycji w drugim etapie (Polska dostała z UE na ten cel 390 mln euro). W ramach jednego projektu firma może pozyskać nawet 50 mln euro.
Zgodnie z wrześniową decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PARP prowadzi obecnie dwa konkursy na unijne dotacje na prowadzenie badań naukowych. Jeden z nich jest adresowany do dużych firm, w drugim natomiast mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten ostatni ruszył na początku listopada i potrwa do końca miesiąca. Na razie zainteresowanie pieniędzmi na sfinansowanie badań naukowych w sektorze MSP jest niewielkie.
– Do tej pory otrzymaliśmy 58 wniosków na projekty związane z prowadzeniem badań naukowych o łącznej wartości 80 mln zł – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.
Dodaje, że jeśli weźmie się pod uwagę także planowane przez firmy wdrożenie wyników badań naukowych do produkcji, łączna kwota, po którą zgłosili się przedsiębiorcy, wynosi 217 mln zł.
Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą w tym roku złożyć wniosków o wsparcie, nie będą długo czekać na następną okazję. Następny nabór wniosków w Działaniu 1.4-4.1 wystartuje już w lutym. Do dyspozycji przedsiębiorców będzie ponad 390 mln zł. Łącznie w przyszłorocznych konkursach w programie Innowacyjna Gospodarka zostanie wśród firm rozdysponowane ponad 5,5 mld zł.