Za głosowało 423 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły nieodpłatnie przejmować linie kolejowe, które nie mają znaczenia państwowego. Linie kolejowe będą mogły obsługiwać regionalne przewozy pasażerskie.

Nowelizacja umożliwia sprzedaż budynków użytkowych, w których znajdują się mieszkania. Większość z nich trafi w formie aportu do spółek Grupy PKP, głównie do PLK SA. Osobom uprawnionym, zajmującym lokal mieszkalny, ma przysługiwać prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu.

Obecne przepisy nie pozwalają PKP dysponować budynkami, w których jest chociaż jeden lokal mieszkalny. Z tego tytułu spółka ponosi koszty utrzymania budynku.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.