"Turystyka znalazła się w większości programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. Zaplanowano przeszło 1,5 miliarda euro możliwych do pozyskania na jej rozwój" - powiedziała Sobierajska podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki.

Jak dodała, unijne fundusze będą wykorzystywane głównie w kontekście zbliżających się mistrzostw Euro 2012 na rozwój m.in. infrastruktury noclegowej, gastronomicznej oraz rozbudowę produktów turystycznych.

Sobierajska zwróciła uwagę na konieczność nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Jej zdaniem przepisy ustawy powinny obejmować podmioty świadczące usługi turystyczne okazjonalnie, ale odpłatnie.