Zgodnie z zapisami projektu umowa najmu między przedsiębiorcami na czas oznaczony nie mogłaby przekraczać 30 lat. Obecnie umowy najmu zawierane na czas oznaczony nie mogą przekraczać lat 10. Jak podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji, zmiana miałaby dotyczyć jedynie "profesjonalnych podmiotów".

Projekt nowelizacji opracowała sejmowa Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo". Jak uzasadniała Hanna Zdanowska (PO), dzięki nowelizacji zwiększy się pewność inwestycji i wzrośnie możliwość starania się o dotacje z UE dla polskich firm.

"Taką zmianę od dawna postulowały środowiska przedsiębiorców"

"Taką zmianę od dawna postulowały środowiska przedsiębiorców" - zaznaczyła Zdanowska.

W opinii autorów nowelizacji wynajęcie przez przedsiębiorcę np. budynku handlowego czy produkcyjnego na czas oznaczony ułatwia także oszacowanie opłacalności inwestycji, a "pewność w zakresie długotrwałego wynajęcia powierzchni określonej wielkości ma zasadnicze znaczenie dla właścicieli takich obiektów".

Projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie.