Za jej przyjęciem głosowało 14 posłów, 9 wstrzymało się od głosu; nikt nie był przeciw.

Szef resortu skarbu przekonywał, że przesłane w piątek do Komisji Europejskiej plany restrukturyzacji stoczni zostały bardzo dobrze przygotowane. Przypomniał, że po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej programy były przygotowane przez inwestorów, a nie przez zarządy spółek czy urzędników. Z chwilą akceptacji planów restrukturyzacji przez KE treść umowy inwestorów będzie jawna - zapewnił minister.

Plan restrukturyzacji stoczni Szczecin przewiduje wkład własny inwestora w wysokości 907 mln zł

Plan restrukturyzacji stoczni Szczecin przewiduje wkład własny inwestora w wysokości 907 mln zł, z czego 104 mln zł ma trafić na inwestycje w modernizację, a 242 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego tej stoczni. Program ten zakłada również udzielenie przez Skarb Państwa maksymalnej dodatkowej pomocy publicznej w wysokości 434 mln zł. Ma ona pochodzić m.in. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu.

Według rzecznika ISD Polska Jacka Łęskiego, wkład własny inwestora zapisany w programie restrukturyzacji dla stoczni Gdańsk i Gdynia wynosi 1 mld 500 mln zł, z czego 550 mln zł ma trafić na inwestycje w modernizację, a 405 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego stoczni. Dodatkowa pomoc publiczna SP dla połączonych zakładów w Gdańsku i Gdyni ma wynieść 835 mln zł, z czego 200 mln zł będzie zwrócone Agencji Rozwoju Przemysłu w latach 2013 - 2018.

Resort skarbu przesłał KE plany restrukturyzacji polskich stoczni

Szef resortu skarbu powiedział, że MSP "cierpliwie czeka" na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie planów restrukturyzacji. Dodał, że do tej pory nie miał żadnych sygnałów w tej sprawie z Brukseli.

W piątek resort skarbu przesłał KE plany restrukturyzacji polskich stoczni. MSP podpisało też wstępne umowy prywatyzacyjne z ISD o sprzedaży stoczni w Gdyni oraz z konsorcjum Mostostalu Chojnice w sprawie zakładu w Szczecinie.