"KNF zapoznała się z wynikami analizy dotyczącej stosowanych przez banki zasad i procedur oceny zdolności kredytowej. Komisja przyjęła do aprobującej wiadomości rozpoczęcie w urzędzie KNF prac i konsultacji nad przygotowaniem propozycji, które przyczyniłyby się do poprawy standardów stosowanych w tym zakresie w bankach oraz zwiększyłyby w konsekwencji bezpieczeństwo systemu bankowego w Polsce" - czytamy w komunikacie.

W środowej prasie Krzysztof Broda, zastępca dyrektora zarządzającego pionem nadzoru bankowego KNF, powiedział, że zarządzanie ryzykiem kredytowym w polskich bankach w wielu przypadkach nie spełnia oczekiwań Komisji. Dlatego też nadzór zamierza wydać dokument, który ściślej określi zasady wyliczania zdolności kredytowej klientów.

10 spośród 37 największych banków stosuje zbyt łagodne kryteria oceny zdolności do spłaty zadłużenia

Badania przeprowadzone przez nadzór finansowy wykazały, że 10 spośród 37 największych banków stosuje zbyt łagodne kryteria oceny zdolności do spłaty zadłużenia.

Przewodniczący KNF Stanisław Kluza powiedział wczoraj w TVN CNBC Biznes, że Komisja pracuje nad dokumentem, którego celem jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego i osób korzystających z usług finansowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa w sektorze bankowym. Działania te są m.in. pokłosiem sytuacji na rynku finansowym w USA.

Kluza ujawnił, że chciałby, aby dokument - czy to w formie rekomendacji, czy też regulacji - został przyjęty jeszcze w tym roku.

W badaniu przeprowadzonym 5 - 12 września przez Instytut Badawczy Pentor dotyczącym polityki banków w zakresie udzielania kredytów mieszkaniowych 52% bankowców uznało, że raczej lub zdecydowanie nie jest ona liberalna, a 46% podziela pogląd, że banki zbyt łatwo udzielają takich kredytów.