Związek Banków Polskich proponuje wyjście z fatalnej sytuacji, w której firmy działające w branży spożywczej oraz mikroprzedsiębiorców działających na obszarach wiejskich postawił resort rolnictwa. Jak ujawniliśmy we wtorek, ministerstwo chce o 1 mld zł zmniejszyć pulę dostępnych dla nich unijnych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Będziemy zachęcali resort rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przeznaczenia części środków w programie na dopłaty do kapitału lub do oprocentowania kredytów. Taki montaż środków publicznych i prywatnych pozwoliłby zwiększyć liczbę inwestycji, na sfinansowanie których starczyłoby środków unijnych - mówi GP Arkadiusz Lewicki ze Związku Banków Polskich.

Dodaje, że polskie banki chętnie wzięłyby udział w takich działaniach, szczególnie że już teraz są one prowadzone, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji ze środków krajowych. Chodzi o wprowadzone kilka lat temu przez ARiMR dopłaty do kredytów inwestycyjnych branych przez rolników lub firmy z branży rolniczo-spożywczej. Środki na ten cel łoży budżet państwa, a zgodę na taką formę pomocy wyraziła Komisja Europejska.

Arkadiusz Lewicki twierdzi, że takie rozwiązanie zastosowano już w przypadku innych unijnych dotacji.

- Podobny system jest właśnie uruchamiany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka w działaniu Kredyt technologiczny. Włączenie banków umożliwiło zwiększenie puli dostępnych środków dla firm o 100 proc. - podkreśla przedstawiciel ZBP.

Dodaje, że banki proponowały już wcześniej zastosowanie dopłat do kredytów w PROW, ale resort rolnictwa nie był zainteresowany.

- Wprowadzenie dopłat pozwoliłoby rządowi wybrnąć z trudnej sytuacji związanej z PROW i jednocześnie zwiększyć dostępną dla przedsiębiorców pulę wsparcia - mówi Arkadiusz Lewicki.

JAK DZIAŁAJĄ DOPŁATY PRZY KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM

Nowe zasady udzielania kredytu technologicznego będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 r. Będą go udzielać banki komercyjne ze środków własnych, natomiast BGK spłaci część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej ze środków programu Innowacyjna Gospodarka. Kredyt będzie można uzyskać na zakup nowej technologii przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę.