W ubiegłorocznym rankingu Polska zajęła 66. miejsce, a dwa lata temu 58.

Za Hongkongiem i Singapurem znalazły się: Nowa Zelandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Chile, Kanada, Australia, USA, Irlandia oraz Estonia. Wśród gospodarek europejskich Niemcy zajęły 17. miejsce, Francja 45., a Włochy 49.

Kraje o najniższym poziomie wolności gospodarczej to: Zimbabwe, Angola, Myanmar, Republika Konga, Niger oraz Wenezuela

Opracowanie zostało przygotowane przez grupę niezależnych instytutów z ponad 70 krajów (tzw. Sieć Wolności Gospodarczej, której polskim członkiem jest Centrum im. Adama Smitha).

W rankingu brano pod uwagę swobodę wymiany gospodarczej w poszczególnych krajach, wolność konkurowania oraz bezpieczeństwo prywatnej własności. Uwzględniono również zakres regulacji prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstw, rynku pracy oraz rynku kapitałowego. Raport ocenia też prace rządów w badanych krajach.

"Ostatnie lata przynoszą Polsce stabilizację lub tylko nieznaczne zmiany w poziomie ogólnego indeksu wolności gospodarczej. Jednak świat jako całość - choć powoli, to zdecydowanie zmierza ku większej wolności gospodarczej. Wielu z naszych postkomunistycznych sąsiadów czyni to bardzo szybko. Stąd nieznaczny spadek Polski w rankingu światowym i dużo bardziej widoczny w stosunku do znacznej części krajów Europy Środkowo- Wschodniej" - komentuje wyniki dr Andrzej Kondratowicz, polski ekspert światowej Sieci Wolności Gospodarczej.

Ranking uwzględnia dane za 2006 rok.