W środę podczas posiedzenia senackiej komisji gospodarki narodowej wiceminister poinformował, że resort skarbu od stycznia br. zakończył 70 procesów prywatyzacyjnych. "Do końca roku spodziewamy się, że zostanie ukończonych około 90" - podkreślił. Zaznaczył, że plan prywatyzacji na lata 2008-2011 obejmuje 800 podmiotów.

Leszkiewicz poinformował, że tegoroczne przychody z prywatyzacji wyniosły dotychczas około 4,2 mld zł. Plan na ten rok zakładał ok. 12 mld zł, a na 2010 r. 25 mld zł. Podkreślił, że resort skarbu chce osiągnąć do końca 2010 roku ok. 36 mld zł przychodów z prywatyzacji. "Nie oznacza to jednak, że na siłę chcemy sprzedawać aktywa (spółek Skarbu Państwa - PAP). Nie chodzi o to, by sprzedać szybko i tanio, ale dobrze" - podkreślił.

Poinformował, że tegoroczne wpływy z dywidend mogą sięgnąć ponad 11 mld zł, a do tej pory do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu ok. 3,3 mld zł. Dodał, że 26 listopada budżet państwa zasili dywidenda PZU w wysokości 3,4 mld zł.

"Naszym zamiarem jest podpisanie umowy z potencjalnym inwestorem jeszcze w tym roku"

Leszkiewicz podkreślił, że jego resort przymierza się do kolejnego postępowania w sprawie sprzedaży akcji Enei. W połowie października niemiecki koncern energetyczny RWE AG nie złożył wiążącej oferty kupna większościowego pakietu akcji Enei, należących do Skarbu Państwa. Był jedynym oferentem.

Wiceminister poinformował również, iż w drugiej połowie listopada MSP spodziewa się ofert wiążących od inwestorów zainteresowanych zakupem pierwszej grupy chemicznej. Chodzi o Ciech, Zakłady Azotowe Tarnów i Kędzierzyn. "Naszym zamiarem jest podpisanie umowy z potencjalnym inwestorem jeszcze w tym roku" - zaznaczył. Dodał, że od 20 października inwestorzy wizytują spółki.

Leszkiewicz podał, że londyńska giełda - London Stock Exchange - zrezygnowała pod koniec września z udziału w prywatyzacji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Warszawskim parkietem zainteresowane są nadal trzy wiodące giełdy: Deutsche Boerse, NASDAQ OMX oraz New York Stock Exchange Euronext (NYSE Euronext).

"Obecnie analizujemy oferty z domów maklerskich takich spółek jak Kęty, Cersanit, Elektrobudowa"

MSP może sprzedać jeszcze w tym roku ponad 1,04 proc. z posiadanych 4,15 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej. Sprzedaż pozostałego pakietu jest planowana w 2010 roku. "Zamierzamy zbyć tę resztówkę (pakiet akcji poniżej 10 proc. - PAP) tak szybko, jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe, czyli jak tylko będziemy mogli uzyskać dobrą cenę" - podkreślił.

Poinformował, że w ostatnim czasie resort sprzedał resztówki 8 spółek giełdowych. "Obecnie analizujemy oferty z domów maklerskich takich spółek jak Kęty, Cersanit, Elektrobudowa. To są pakiety niewielkie, od 2-5 proc. akcji" - dodał.

Resort skarbu chce również sprzedać należące do niego ok. 2,5 proc. akcji Banku Handlowego. Leszkiewicz zapowiedział, że zbycie tego pakietu powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, a jego wartość rynkowa wynosi ponad 200 mln zł.