PIENIĄDZE

Nie ma jednolitych standardów postępowania banków wobec przedsiębiorców. Wynika to ze strategii poszczególnych banków, doświadczeń, jakie dotychczas zebrały w relacjach z kredytobiorcami, posiadania kadr specjalistów znających realia dziedzin i branż, w których udzielają kredytu.

Banki są generalnie konserwatywnymi instytucjami, nieskorymi do podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ma to uzasadnienie, udzielając kredytów wykorzystują bowiem przede wszystkim kapitały nie własne, ale powierzone przez depozytariuszy. Z nastawienia tego wynika, że banki niechętnie udzielają kredytów firmom istniejącym krócej niż dwa lata.

Kredyty średnioterminowe

Niekiedy banki oferują małym i średnim firmom kredyty średnio- i długoterminowe w rachunku bieżącym. Do tej kategorii należą kredyty udzielane na dłużej niż 12 miesięcy. Na przykład kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jednego z banków ma na celu finansowanie niedoboru kapitału obrotowego, ale przewidziany okres kredytowania może wynosić: kredyt złotowy do trzech lat, kredyt dewizowy standardowo do 12 miesięcy.

Kredyt może być bowiem udzielany w złotych oraz w dolarach, euro, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Klient może wykorzystać kredyt bezgotówkowo, w transzach lub jednorazowo pod dokumenty płatnicze. Spłata kapitału może następować jednorazowo lub w ratach. Natomiast odsetki płatne są miesięcznie bądź kwartalnie.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany jest jako uzupełniające źródło finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze rozwojowym, odtworzeniowym lub modernizacyjnym. Choć zgodnie z prawem bankowym kredyt inwestycyjny zaliczany jest do kredytów średnioterminowych, a więc o okresie spłaty nieprzekraczającym pięciu lat, coraz częściej w ofercie banków znajdują się produkty tej kategorii, w przypadku których termin spłaty jest znacznie dłuższy i wynosi do 10, a nawet 15 lat. Na takie szczególne przywileje mogą liczyć przede wszystkim stali klienci banku, zwłaszcza ci, którzy mają w nim rachunek bieżący lub jeszcze lepiej pakietowy rachunek firmowy, z którym związana jest cała gama usług od płatniczych, po lokacyjne, kredytowe, a nawet ubezpieczeniowe.