JAK DZIAŁAĆ RACJONALNIE

Racjonalnie działający przedsiębiorca powinien tak zaplanować finansowanie swojej działalności, aby wszelkie wydatki regulować w następujący sposób:

● w pierwszej kolejności, jeśli to możliwe, finansować ją z przychodów przed opodatkowaniem,

● w drugiej – gdy danego wydatku nie można w całości sfinansować z przychodu, bo np. przepisy o kosztach uzyskania przychodów limitują taką możliwość (m.in. przy inwestycjach) – powinien sięgnąć po kredyt bankowy.

Można także zasilić firmę, korzystając z pożyczek od osób trzecich, w tym pożyczek prywatnych. Wówczas, choć pozyskany kapitał nie będzie kosztem, przynajmniej odsetki zapłacone pożyczkodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Dokładnie na takich samych zasadach, jak koszty obsługi kredytu bankowego.

Dopiero w ostateczności, gdy nie ma innej możliwości albo gdy kalkulacja dla konkretnej operacji wskazuje, że kredyt się nie opłaca, przedsiębiorca powinien sięgać do własnego, prywatnego portfela.

UWAGA PODWÓJNA KONTROLA

Bank, w którym przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna ubiega się o kredyt, będzie badał jego kondycję finansową podwójnie: jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą i jako osoby fizycznej – konsumenta

12 miesięcy

Kredyt płatniczy

Na taki maksymalnie okres może być udzielony kredyt płatniczy w rachunku bieżącym