"Projekt ma usprawnić proces przygotowania inwestycji kolejowych oraz ułatwić pozyskiwanie gruntów, niezbędnych do realizacji tych inwestycji" - podkreślił szef resortu infrastruktury.

"Inwestycje w kolejnictwie z reguły polegają na modernizacji istniejących linii kolejowych. W perspektywie będziemy również realizowali nowy projekt - budowę kolei dużych prędkości" - zapowiedział Grabarczyk.

Projekt o transporcie kolejowym określa zasady wywłaszczeń i wypłat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, położonych w okolicach tras kolejowych.

W myśl przyszłej ustawy, odszkodowania za przejęte nieruchomości będą wypłacane przez Polskie Linie Kolejowe (PLK), a nie jak dotychczas przez Skarb Państwa. PLK będą negocjowały wysokość odszkodowań z właścicielami nieruchomości lub ich użytkownikami wieczystymi.

Minister infrastruktury liczy, że prace parlamentarne nad projektem będą przebiegały ponad podziałami

"Właściciele, którzy wydadzą nieruchomość w terminie 30 dni, będą premiowani dodatkową kwotą równą 5 proc. szacunkowej wartości nieruchomości. W przypadku wydawania nieruchomości mieszkalnych, będą wypłacane zryczałtowane kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych. Kwota ta będzie miała pokryć koszty związane z poszukiwaniem nowego mieszkania lub przeprowadzką" - wyjaśnił Grabarczyk.

Minister infrastruktury liczy, że prace parlamentarne nad projektem będą przebiegały ponad podziałami.

W 2009 r. maksymalne koszty wykupu nieruchomości pod linie kolejowe oszacowano na ok. 120 mln zł.