Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, który nakłada na sklepy i hurtownie handlujące sprzętem elektronicznym obowiązek przyjmowania od klientów zużytych baterii i akumulatorów. Zmiany, które przedstawiło Ministerstwo Środowiska, zakładają, że starej baterii będzie można pozbyć się także w serwisie, hurtowni czy też u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Obowiązek finansowania

Zgodnie z przyjętymi propozycjami przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub urządzenia zasilane takimi źródłami, będą odpowiedzialni za finansowanie i funkcjonowanie systemu zarządzania zużytymi bateriami i akumulatorami. Obowiązek finansowania systemu zbierania zużytych baterii obejmie nie tylko producentów takich źródeł zasilania, ale i te firmy, które produkują bądź wprowadzają na rynek urządzania, które zasilane są bateriami. W praktyce ustawowe obowiązki obejmą zatem producentów telefonów komórkowych czy odtwarzacze mp3.

Kara grzywny

Projekt zakłada, że przedsiębiorca handlujący bateriami i urządzeniami elektronicznymi nie będzie mógł odmówić przyjęcia baterii, jeżeli powierzchnia jego sklepu przekroczy 25 mkw. Projektodawca chce, by baterie przyjmowały także serwisy sprzętu RTV. Za wyrzucenie baterii lub akumulatora na śmietnik będą groziły karty grzywny.

Ze zwrotem starych baterii nie powinno być problemów, gdyż część sklepów już dziś je przyjmuje.

- Są specjalne pojemniki na zużyte baterie. Można też oddać je w punktach informacyjnych w sklepie - mówi Wioletta Batóg, rzecznik prasowy Media Saturn Holding.

Konieczna rejestracja

System zbierania zużytych baterii ma być organizowany przez firmy, które wprowadzają je na rynek. Przedsiębiorcy będą musieli zatem przedstawiać u właściwego marszałka województwa sprawozdania dotyczące ilości wprowadzonych na rynek baterii oraz ilości zebranych zużytych źródeł zasilania. Wcześniej jednak będą musieli zarejestrować się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.